VerifyKit Hizmet Şartları

VerifyKit (“VerifyKit” “tarafımız” “biz” “bizim”) kullanıcıya alternatif bir kanal sunarak, yeni müşterinin kullanımını en iyi hale getirir ve çevrimiçi hesap doğrulama hizmeti sunar.

Lütfen Hizmet Şartları’mızı dikkatlice okuyunuz; bu sayede nasıl yönetildiğimizi ve hizmetlerimizi kullanırken sizden neler beklediğimizi açık bir şekilde anlayacaksınız. Uygulamaya eriştiğinizde veya VerifyKit SDK’nın özelliklerini, yazılımını, web sitesini (bunların tamamı “Hizmetler” olarak anılır) kullandığınızda iş bu Hizmet Şartları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Hizmet Şartları’nda belirtilen, Geliştirici Davranış Kuralları da dahil olmak üzere, tüm hususlara uygun davranmanız koşuluyla size sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans ve Hizmetlerimizi kullanım hakkı vermekteyiz.

Bu Hizmetlerin, iş bu Hizmet Şartları’nda belirtilen amaçlar dışında kullanımı kesinlikle yasak olup, Hizmet Şartları’mızın ihlali teşkil edecektir. VerifyKit olarak, sınırsız bir şekilde, isim, mülkiyet, fikri ve sınai haklar ve Hizmetlerimizi ilgilendiren her türlü hak ve kalemin üzerindeki haklarımızı saklı tutuyoruz.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022

Fesih

Hizmetlerimizi kullanma hakkınız, bu Şartlar feshedilene dek devam eder. Hizmet Şartları’nı Hizmetlerimize erişmeyi ve kullanmayı durdurmak suretiyle herhangi zamanda feshedebilirsiniz. Bu Şartlar, düzenlenen kurallara uymamanız durumunda, bildirim yükümlülüğü olmaksızın, sona erecektir.

Yetkinlik

Hizmetlerimizi kullanabilmek için aşağıdaki kriterlere uygun olduğunuzu beyan etmektesiniz:

 • 18 yaş ve üzerinde olduğunuzu;
 • Hizmetlerimizin sınırlandırıldığı bir bölgede yaşamadığınızı;
 • Hizmetlerimizi kullanmak için tam yetkili olduğunuzu;
 • VerifyKit’in marka ve telif hakkı gibi fikri ve sınai haklardan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğinizi,
 • Hizmetlerimizi kullanmak için internet bağlantısı, yazılım gibi gerekli araçlara sahip olduğunuzu.

Gizlilik

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımızı okuduğunuzu kabul etmektesiniz. En güncel Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanına buradan ulaşabilirsiniz.

Davranış Kuralları

Herhangi hileli ve yasal olmayan davranışınız ya da bu Davranış Kuralları’nı ihlal etmeniz halinde VerifyKit’in tek taraflı olarak işbu Hizmet Şartları’nı feshetme ve Hizmetlerimize erişiminizi engelleme hakkı ve hatta gerek görülür ise bu ihlali ve uygunsuz davranışı yetkili otoritelere bildirme hakkı bulunmaktadır. Aşağıdaki davranışlar tarafımızdan kabul edilmeyecektir:

 • Kopyalayamazsınız, kaynak koda dönüştüremezsiniz, ters mühendislik uygulamalarına tabi tutamazsınız, parçalara ayıramazsınız, değiştiremezsiniz, kaynak koduna hiçbir şekilde erişemez, oluşturamaz ve değiştiremezsiniz, türev çalışmalarını yaratamazsınız,
 • Hizmetlerimizin sahip olduğu marka ve telif hakkı başta olmak üzere fikri ve sınai haklardan kaynaklı hakları ortadan kaldıramazsınız,
 • Hizmetlerimizin iş bu Hizmet Şartları ile izin verilen ya da veri sahibinin izin verdiği durumlar hariç, kişisel veri toplama, kullanma, kopyalama veya aktarma işlemi yapamazsınız,
 • “İkizleme” ya da “çerçeveleme” veya benzer yöntemlerle Hizmetlerimizin fonksiyonunu ya da görünümünü benzeştiremezsiniz,
 • Doğrudan ya da dolaylı yollarla, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte sistemlerimize izinsiz erişme, hackleme gibi eylemler ile Hizmetlerimizin bütünlüğünü bozamazsınız,
 • Hizmetlerimiz dahilinde oluşturduğunuz WhatsApp hesabınıza uygunsuz bir isim veremezsiniz ve uygunsuz bir profil fotoğrafı seçemezsiniz.

Teminat

VerifyKit’in ve bağlı kuruluşlarının, çalışanlarının, ortaklarının (1) Hizmet Şartlarımız'a uymamanızdan ve üçüncü kişilerin haklarını ya da ilgili yasaları ihlal etmeniz de dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kaynaklanan, (2) Hizmetlerimizi kullanırken kullandığınız ve sunduğunuz içerikten kaynaklanan, (3) Hizmetlerimizi kullanırken veya hizmetlerimiz aracılığıyla herhangi bir faaliyetten kaynaklanan, (4) yanlış beyanınızdan kaynaklanan durumlarda hiçbir zarardan, kayıptan, masraftan (yasal masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) ve buna bağlı üçüncü kişi taleplerine, davalarına karşı sorumluluğu olmadığını kabul etmektesiniz.

Şüpheye mahal vermemek adına, herhangi bir şekilde Tarafımızla paylaşılan kullanıcı verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili ülkenin uygulanabilir mevzuat hükümlerine göre usulüne uygun olarak tarafınızca toplandığı, işlendiği ve bize aktarıldığını ve tarafımıza yapılacak aktarım hakkında ilgili kişileri peşinen bilgilendirmiş olduğunuzu ve bahsi geçen kişilerin kişisel verilerinin Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımız’da belirtildiği üzere VerifyKit tarafından işlenebileceği, kullanılabileceği ve yurt içi ve ve sağlayabileceğimiz hizmetlere göre farklı lokasyonlarda paylaşılabileceği konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili ülkenin uygulanabilir mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak ilgili kişilerin peşinen açık rızalarını aldığınızı teyit ve taahhüt etmektesiniz, bu hususta VerifyKit’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ederiz. Bu kapsamda tarafınıza hizmet sunabilmemiz için bizimle paylaştığınız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili ülkenin uygulanabilir mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızası tarafınızca temin edilmiş kullanıcılarınıza ait verileriniz kapsamında tüm talep, başvuru, tazminat, şikayetlerden sizin sorumlu ve yükümlü olduğunuzu, bu kapsamda tarafımıza iletilen talep, başvuru, tazminat, şikayetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm taleplerden VerifyKit’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konuda VerifyKit’in herhangi bir adli ve/veya idari yaptırıma maruz kalması halinde uğradığımız her türlü zarar için tarafınıza rücu hakkımızın saklı olduğunu bildiğinizi teyit ve taahhüt etmektesiniz.

Garantilerle/Taahhütlerle ilgili Feragat

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ SINIRLARDA VE VERİFYKİT İLE ARANIZDA AKSİNE BİR SÖZLEŞME BULUNMADIĞI MÜDDETÇE VERİFYKİT; HİZMETLERLE, KALİTELERİYLE, PERFORMANSLARIYLA, TİCARİ OLARAK UYGUNLUKLARIYLA VEYA HERHANGİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HAKLARINI İHLALLERİYLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ/TAAHHÜTTE VEYA BEYANDA BULUNMAZ. HİZMETLER “OLDUKLARI GİBİ” SUNULMAKTADIR. HİZMETLERİN KULLANIMININ RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ. HİZMETLERİN ZAMAN ZAMAN MEVCUT OLAMAYABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. VERİFYKİT HİZMETLERİ HANGİ NEDENLE OLURSA OLSUN KULLANAMAMANIZDAN ÖTÜRÜ SORUMLU DEĞİLDİR. VERİFYKİT HİZMETLERİN BELİRLİ BİR LOKASYONDA KULLANIM İÇİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. HİZMETLERE ERİŞMEYİ VE KULLANMAYI SEÇTİĞİNİZ SÜRECE BUNU KENDİ İNİSİYATİFİNİZDE YAPMAKTASINIZ.

Sorumluluk Sınırlaması

İŞ BU HİZMET ŞARTLARI’NDA BELİRTİLEN HİÇBİR HUSUS, İHMALİMİZDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM YA DA YARALANMA VEYA DOLANDIRICILIK YA DA YALAN BEYAN KONUSUNDA VE TÜRK HUKUKU UYARINCA KISITLANAMAYACAK VEYA SORUMSUZLUK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLARDA SORUMLULUĞUMUZU ORTADAN KALDIRMAZ.

AÇIK YA DA ZIMNİ OLMASI FARKETMEKSİZİN, HİZMETLERİMİZE YA DA HİZMETLERİMİZ BÜNYESİNDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİĞE UYGULANABİLİR OLAN TÜM ŞARTLARI, GARANTİLERİ, TEMSİLİ TÜRK YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE AYRIK TUTUYORUZ.

SÖZLEŞMEDEN YA DA İHMALE DAYALI TAZMİNATTAN, YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNDEN VEYA ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DAHİ BUNLARDAN KAYNAKLI YA DA VERİFYKİT’İ KULLANMAYA YA DA KULLANAMAMAYA BAĞLI HERHANGİ BİR KAYIP, ZARAR KONUSUNDA HİÇBİR KULLANICIMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ BULUNMAMAKTADIR.

Hizmetlerimizin İstismarı

VerifyKit ve ortak şirketleri, iş bu Hizmet Şartları’nın ihlali konusunda araştırma yapma ve şartları ihlal ettiği düşünülen kullanıcı, geliştirici veya herhangi bir kullanıcı hakkında bilgi toplama hakkını haizdir. Bu veriyi, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımız çerçevesinde toplayacağımızı bildiririz.

Hizmetlerimizi kurallara uygun olmaksızın kullanan kişileri, hizmetlerimizi kullanmaktan menetme, kullanımını kısıtlama, üyeliğini sonlandırma haklarını haiz olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. Örnek vermek gerekirse, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, birden fazla yanıltıcı hesap oluşturma, fikri ve sınai hakları zedeleme, herhangi bir şekilde yukarıda belirtilen davranış kurallarına aykırılık veya VerifyKit’in kendi inisiyatifiyle “istismar” olarak nitelediği her türlü davranış kurallara aykırılık teşkil eder.

BU HIZMET ŞARTLARI’NI KABUL EDEREK, VERİFYKİT VE VERİFYKİT’IN IŞORTAKLARI VE BAĞLI ŞIRKETLERININ ARAŞTIRMA SIRASINDA VEYA ARAŞTIRMANIN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN VEYA HUKUKI OLARAK YETKILI KURUMLARIN ARAŞTIRMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HIÇBIR TALEPTEN VE DAVADAN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

Genel Hükümler

 1. Kullanım Koşulları
  • Hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Genel Hükümleri dikkatlice okuyunuz.
  • Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde Hizmet Şartları’mızı kabul ettiğinizi ve bu Şartlara uygun hareket edeceğinizi beyan etmiş olursunuz.
  • Hizmet Şartları’mızı onaylamıyorsanız lütfen VerifyKit ile size sunulan hizmetleri kullanmayınız.
 2. Diğer Uygulanabilir Hükümler
  • Hizmetlerimizi kullanmanız iş bu Hizmet Şartları’nı ilgilendirmektedir ve bu Şartlarla bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.
  • Hizmetlerimizden tam olarak faydalanabilmeniz için kaydolmanız gerekmektedir. Kaydolurken şirket ismi, isim, e-posta adresi ve telefon numarası beyan etmeniz gerekir. Sizden aldığımız bu bilgilerin doğru ve tam olması gerekir ve bu bilgileri her zaman değiştirebilirsiniz.
  • Kişisel bilgilerinizi buradan ulaşabileceğiniz Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımı uygun olarak kullanmaktayız.
 3. Ödeme ve Hizmet Kapsamı

  Hizmetlerimiz dahilinde ödeme yapabilmeniz için üçüncü kişi hizmet sunucusu entegrasyonu ile size kontörlü ödeme sistemi sunmaktayız.

  Kontörlü ödeme sistemimiz ile dilediğiniz miktarda tutarı kredi kartınız aracılığıyla hesabınıza yükleyebilirsiniz.

  Ödeme aşamasında kullanmış olduğunuz kredi kartı/debit kartı bilgilerini bünyemizde saklamamaktayız. Güvenliğiniz için, her ödeme yapma talebinizde kredi kartınıza ait CVV denilen güvenlik kodunu ve kredi kartınızın son kullanma tarihini talep etmekteyiz. Bu bilgiler tarafımızca saklanmadığından, ödeme aşamasında her zaman sizden talep edilecektir. Ödemenizle ilgili herhangi bir talebiniz olduğunda bu talep üçüncü kişi hizmet sunucusu tarafından karşılanacaktır. Ödeme bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin ne şekilde toplandığı, işlendiği ve saklandığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımı inceleyebilirsiniz.

  Doğrulama hizmetimizin kullanıcılarınız tarafından çeşitli yöntemler ile kullanılabileceğini belirtmek isteriz:

  WhatsApp aracılığıyla VerifyKit’i uygulamanız/uygulamalarınız için doğrulama amacıyla kullanmak istediğiniz takdirde, tercihinize göre (i) standart hizmetimiz olan VerifyKit WhatsApp Business Account üzerinden veya (ii) ek bir hizmet olan VerifyKit aracılığıyla markanız adına satın alacağınız WhatsApp Business Account üzerinden Özel WhatsApp Numarınız ile doğrulama yapabilirsiniz.

  Standart hizmetimiz olan WhatsApp aracılığıyla VerifyKit üzerinden yapılan doğrulamalarda kullanıcılarınızın cep telefonu numaraları VerifyKit WhatsApp Business Account'u üzerinden doğrulanırken, VerifyKit aracılığıyla markanız adına satın alacağınız WhatsApp Business Account üzerinden yapılan doğrulamalarda ise size özel tahsis edilen Özel WhatsApp Numarası üzerinden doğrulama yapılmaktadır. Her doğrulama işlemi ilgili ülke için WhatsApp LLC tarafından belirlenen ücretlendirme üzerinden fiyatlandırılmakta olup, Özel WhatsApp Numarası kullanmanız halinde doğrulama başına ödeyeceğiniz ücrete ek olarak aylık doğrulama miktarınıza göre sunucu hizmet bedeli uygulanmaktadır. Sunucu hizmet bedeli aylık WhatsApp doğrulama sayısına göre değişmekte olup, her 100.000 doğrulama için ek sunucu ücreti ödemeniz gerekmektedir. WhatsApp doğrulama adetlerinden bağımsız olarak SMS ile doğrulama yapmayı talep etmeniz durumunda her doğrulama işlemi için SMS başına sizden ücret talep ederiz. Bu ücret bulunduğunuz ve SMS gönderimi yaptığınız ülke ve operatöre göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yukarıdaki doğrulama yöntemine ek olarak, kullanıcılarınızın kullanabilmesi adına aşağıdaki doğrulama hizmetlerimiz de bulunmaktadır:

  WhatsApp OTP: Kullanıcılarınız, WhatsApp aracılığıyla alacakları tek kullanımlık kodu VerifyKit ekranında ilgili adımda girerek doğrulama işlemlerini tamamlayabilecektir.

  SMS ile doğrulama: Kullanıcılarınız, SMS ile alacakları tek kullanımlık kodu VerifyKit ekranında ilgili adımda girerek doğrulama işlemlerini tamamlayabilecektir.

  Inbound SMS: Kullanıcılarınız, VerifyKit tarafından oluşturulan tek kullanımlık kodu VerifyKit numarasına SMS ile göndererek numaralarını doğrulayabilecektir. Bu yöntemde kullanıcılarınız tarafından mesaj atılacaktır. Bu sebeple kullanıcılarınız kendi tarifesine göre ücretlendirilebilecektir.

  Flashcall: Arama izni veren Android kullanıcılarınız birkaç saniyelik kısa bir çağrı alarak numara doğrulama işlemlerini tamamlayabilecektir. Belirtmek isteriz ki, bu yöntemde kullanıcının telefonu çalmayacaktır ve çağrı aşamasında VerifyKit ekranında bir sayaç tamamlanacaktır.

  Outbound Call: VerifyKit, Android ve iOS kullanıcılarınıza, kendisine ait bir numaradan bir çağrı bırakacaktır. Kullanıcılarınız çağrı bırakan numarayı ya da o numaranın birkaç hanesini ekrana girerek doğrulama işlemlerini tamamlayacaktır. Belirtmek isteriz ki, bu yöntemde kullanıcının telefona cevap veremeyeceği kadar kısa bir çağrı oluşmaktadır. Kullanıcınızın telefonu açması halinde dahi çağrı hemen sonlanacaktır. Kullanıcıların telefonu açması halinde, çağrının hemen sonlandırılacak olmasına rağmen, söz konusu kısa arama sebebiyle kullanıcılarınız faturalandırılabilecektir.

  Sunulan doğrulama hizmetlerinde (örneklemek gerekirse Flashcall ve Outbound Call ve sms ile doğrulama ve Inbound SMS hizmetlerimiz) yurtiçinde ve sağlayabileceğimiz hizmetlere göre farklı lokasyonlarda bulunan üçüncü kişi hizmet ve ara hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmektedir.

  SMS ile doğrulama ve WhatsApp ile doğrulamada olduğu gibi Flashcall, Outbound Call ve Inbound SMS fiyatlarımızın ülke ve operatöre göre değişiklik gösterebileceğini belirtmek isteriz. Ayrıntılı bilgi için buradan Satın Alma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 4. Bölünebilirlik
  • İşbu Hizmet Şartları içerisindeki herhangi bir hüküm geçersiz veya uygulanamaz addedildiğinde, söz konusu hüküm diğer hükümleri geçersiz kılmaksızın, etkisiz ve işbu Hizmet Şartları’nda yok kabul edilecek (geçersiz ve uygulanamaz olduğu kadarıyla); işbu Hizmet Şartları’nın kalan kısımları her halükârda geçerli olacaktır.
  • Hizmet Şartları’ndaki hükümlerin yasalara aykırı olmadığını, geçerli ve uygulanabilir olduğunu temin edebilmek amacıyla VerifyKit bu Hizmet Şartları’nı her zaman değiştirebilir.
 5. Hakkımızda
  • VerifyKit, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş Verifykit Yazılım A.Ş.’nin bir ürünüdür.
 6. Hizmet Şartlarında Değişiklik
  • Bu Hizmet Şartları’nı her zaman değiştirebiliriz.
  • Bu Hizmet Şartları kullanıcı olarak sizi de ilgilendirdiğinden ve uymanız gerektiğinden, lütfen bu sayfayı zaman zaman ziyaret ederek değişikliklerden haberdar olun.
 7. Hizmetlerin Doğruluğu
  • Hizmetlerimizin veya hizmetlerimizde yer alan içeriklerin hatasız olduğunun garantisini vermemekteyiz.
 8. Hizmetlerimize Erişim
  • Hizmetlerimizin kesintisiz olduğu ve bölünmeyeceği konusunda garanti vermiyoruz.
  • Hizmetlerimizi kullanmak için gerekli teknik donanıma sahip olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
  • Hizmetlerimizin her konumda kullanabileceğini garanti etmiyoruz. Hizmetlerimizin sunduğu özellikleri kısıtlama ya da bazı özellikleri belirli coğrafi bölge ya da kişilere sunma hakkına sahibiz. Hizmetlerimizin yasaklandığı bir bölgeden erişim sağlıyorsanız, bu konudaki sorumluluk tamamen size aittir.
 9. Fikri ve Sınai Haklar
  • Hizmetlerimiz telif hakları ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları ile diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır.
  • Fikri ve sınai haklar tüm patent, marka hakkı, hizmet işaretleri, işletme isimleri, domain isimleri, haksız rekabet hükümleri, gizli bilgiler ile ilgili haklar (ticari sır ve know-how dahil) ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet ile bağlantılı hakları ifade eder.
  • Marka hakkımız, mülkiyetimizde bulunmayan hiçbir ürün ve hizmet ile bağdaştırılamaz; tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde ya da VerifyKit üzerinde haksız bir kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Mülkiyetimizde bulunmayan ve Hizmetlerimizde karşınıza çıkan diğer marka hakları, bizimle bağlantısı bulunsun ya da bulunmasın, tamamen markanın kendi sahibinin tasarrufundadır.
 10. Virüsler
  • Web sitemizin virüslerden ve “bug”lardan ari olduğunu garanti etmiyoruz.
  • Hizmetlerimizi kullanırken mobil cihazınızda bulunması gerekli virüs koruyucu programların bulunduğundan ve kullanılabilirliğinden emin olun.
 11. Üçüncü Kişi Bağlantıları
  • Hizmetlerimiz esnasında sizi bilgilendirmek amacıyla bazı üçüncü kişi bağlantıları sunabiliriz.
  • Bu içerikler, web-siteleri ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını belirtmek isteriz.
 12. Uygulanacak Hukuk
  • İşbu Hizmet Şartları Türk Hukuku’na tabi olup, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kesin yetkili olduğunu karşılıklı olarak kabul etmekteyiz.
 13. Hizmet Şartlarımıza Başka Dillerde Erişim
  • Hizmetlerimizi uluslararası bir şekilde sunuyoruz. Hizmet Şartları’mızı, mümkün olduğunca, farklı bölgelere uygun olarak da sunmaya çalışıyoruz. Lütfen web-sitemizi ya da uygulamamızı farklı dillerde düzenlediğimiz Hizmet Şartları’mıza erişmek için kontrol edin. Aradığınız dilde Hizmet Şartları’mız bulunmadığı takdirde otomatik olarak İngilizce versiyona yönlendirileceksiniz.
 14. Bizimle İletişime Geçin